“รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” ผลงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน

“รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” ผลงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบ “รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” ประจำปี 2565โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธิติ เฮงรัศมี อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ร่วมด้วย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายเฉลิมพล กิตติกาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินรางวัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ ศิลปิน และสถาปนิก ณ อาคารเอนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในอนาคตเชื่อว่าผู้ที่มีฝีมือและความสามารถจะได้รับรางวัลนี้มากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่จำกัดเพียงในด้านสถาปนิก อาจจะเป็นศิลปะแขนงอื่นที่มีความเกี่ยวกับงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ซึ่งความพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลวิโรฒ ศรีสุโร และถือเป็นครั้งแรกของทั้งภาคอีสานและประเทศไทยรศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นการระลึกถึงปรมจารย์และบูรพคณาจารย์ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวออกแบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการเป็นอย่างมากกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งวิธีการ แนวคิด เป็นแบบอย่างในกับคณาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์รุ่นหลังมาจนถึงทุกวันนี้ถือเป็นเกียรติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีโอกาสได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนในเกิดรางวัลวิโรฒ ศรีสุโร ร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายด้านสถาปัตยกรรม

“รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและให้กำลังใจผู้ที่มีบทบาทและผลงานด้านการอนุรักษ์สร้างสรรค์ศิลปะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคอีสาน รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึง รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร ผู้ร่วมก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น